Download firmware Rom HDD WD tool MRT

Download firmware Rom hdd WD tool MRT - Tải về firmware và rom ổ cứng WD sử dụng tool MRT

Ngày đăng: 19-01-2018

18,042 lượt xem

DOWNLOAD FIRMWARE ROM HDD WD TOOL MRT

Chào anh em kỹ thuật thân thương! Nếu ai đã từng bước vào cái nghề sửa chữa ổ đĩa cứng thì việc cần firmware hay Rom ổ cứng là điều không tránh khỏi. Mình đã từng vật vã tìm kiếm khắp nơi mà không có, chưa nói đến việc tìm có rồi mà toàn bị lỗi không sử dụng được. Chính vì lẽ đó mình ao ước, khao khát rằng anh em kỹ thuật sẽ cùng nhau chia sẻ những firmware mà trong quá trình hành nghề chúng ta có được. Kinh Thánh Chúa dạy " Ban cho có phước hơn nhận lãnh" mong rằng anh em sẽ cùng nhau ban cho để nhận được phước cho chính bản thân mình. Trước đây mình đã từng chia sẻ firmware Rom HDD WD với toll DFL, các bạn có thể tham khảo bằng cách click vào link bên dưới :

- Download firmware rom hdd WD tool DFL

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn firmware rom hdd WD với tool MRT. Mình sẽ up từ từ theo thời gian và mong rằng các bạn có thể dùng được khi cần đến.

Firmware HDD WD

DOWNLOAD FIRMWARE ROM HDD WD TOOL MRT

Thật ra cái công mình mới quý, mình phải backup, test cẩn thận, nén lại rồi copy lên nas, post từng link 1, cũng tốn thời gian lắm, nên khi anh em download nhớ bấm vô link đánh giá google bên dưới bài viết này rồi cho mình 5 ngôi sao, vài lời khích lệ nha! nhớ đừng cho ít sao qu1 Google trừ điểm mình. Cảm ơn anh em!!!

Firmware Rom HDD WD Denali

WD3200BEVT-75ZCT2-08.02D08-PLG40AA911812-000800FP

WD1600BEVT-22ZCT0-08.02D08-PLEY08FK0059-000800FP

WD800BEVT-22ZCT0-08.02D08-WX20A69R6270-000800FP

WD800BEVT-22ZCT0-08.02D08-WXE509R62643-000800FP

WD2500BEVT-08.02D08-PLG90A69J0214-000800FP

WD2500BEVT-75ZCT2-08.02D08-WXEZ08U54816-000800FP

WD3200BEVT-08.02D08-PLG90A79L4490-000800FP

WDC WD3200BEVT-00ZCT0-11.01A11-WD-WXE308CX8297-00040032

WDC WD3200BEVT-22ZCT0-11.01A11-WD-WX90A69J0214-00080030

WDC WD800EVT-22ZCT0-08.02D08-123456789-000800FP

WDC WD1200BEVT-75ZCT2-11.01A11-WD-WXE908CJ3961-00080014

WDC WD1600BEVS-08VAT2-14.01A14-WD-WXF0A79V0878-000800F1

WDC WD2500BEVT-60ZCT1-13.01A13-WD-WXE309L49199-0008001S

WDC WD2500BEVT-75ZCT2-11.01A11-WD-WXHY08967397-0008001S

Firmware Rom HDD WD DF1_PL

WDC WD5000AUDX-61WNHY0-01.00A01-WD-WMC1U0839703-007700DS

Firmware Rom HDD WD Df2_PL4K

WDC WD10EADS-00M2B0-01.00A01-WD-WCAV5N355927-009000AS

WDC WD10EADS-11M2B1-01.00A01-WD-WCAV53375953-00800058

Firmware Rom HDD WD Df4 PL3K 

WDC WD10EARS-00Z5B1-80.00A80-WD-WMAVU3024551-008000CR

WDC WD15EADS-00P8B0-01.00A01-WD-WCAVU0102443-0090001M

Firmware Rom HDD WD Df4 PL4K 

WDC WD20EADS-11R6B1-80.00A80-WD-WCAVY2209201-008000CM

Firmware Rom HDD WD DF4PL RE

WDC WD10PURX-78E5EY0-00.00000-WD-WCC4J2KE0E12-00050009

WDC WD10PURX-78E5EY0-00.00000-WD-WCC4J2KE0994-00050009

Firmware Rom HDD WD Diabl03D

WD500EZRX-04.06B.2-WD-PLGC1T0475682-0004002Q

WDC WD20EFRX-68AX9N0-80.00A80-WD-WMC300763632-0004002Q

WDC WD20EZRX-00DC0B0-80.00A80-WD-WMC1T2586949

WDC WD20EZRX-00DC0B0-80.00A80-WD-WMC301527853-00040029

WDC WD30EFRX-68AX9N0-80.00A80-WD-WMC1T0573785-0004001B

WDC WD20EFRX-68AX9N0-80.00A80-WD-WMC300763632-0004002Q

WDC WD30EZRX-00DC0B0-80.00A80-WD-WMC1T2116061-0004002Q-cdl-13-8-18

Firmware Rom HDD WD Diablo 3S

WDC WD30EFRX-68EUZN0-82.00A82-WD-WMC4N0D7XSH3

WDC WD10EZEX-08WN4A0-01.01A01-WD-WCC6Y0AEK0YN-0005005H

WDC WD20EZRZ-00Z5HB0-80.00A80-WD-WCC4M1NZJXN5-0015000B

WDC WD60PURX-64T0ZY0-X2.01H.0-WD-WX11DB56ZKY6-00X20008

WDC WD40EFRX-68N32N0-82.00A82-WD-WCC7K7NYH8P6-0002001V

WDC WD60PURX-64T0ZY0-80.00A80-WD-WX11D46KYJSC-0001003M

WDC WD40EZRZ-00GXCB0-80.00A80-WD-WCC7K5KV5NLP-0002001P

WDC WD60PURX-64T0ZY0-80.00A80-WD-WX41DC6PFRAD-00010084

WD20PURX-64P6ZY0-01.12B.3-WCC4M6ZPX851-00010038

WD20EZRZ-00Z5HB0-01.12B.3-WCC4N0VRY7T4-00010038

WD10PURX-78P6ZY0-01.12B.3-WCC4J4Z12000-00010038

WD20E-01.12B.3-WDC-PLG3215DE-00010038

WD25EZRX-PLGRP-01.12B.3-WMC4N0H1WPHV-00010038

WDC WD20PURX-64P6ZY0-80.00A80-WD-WCC4MAR5HRX2-00010055

WDC WD20PURX-64P6ZY0-82.00A82-WD-WCC4M6ZPX851-0001005J

WDC WD10EZRX-00D8PB0-80.00A80-WD-WMC4M0DN1CRD-0001006A

WDC WD20EFRX-68EUZN0-82.00A82-WD-WCC4M6DE986Y-00010075

WDC WD20EFRX-68EUZN0-82.00A82-WD-WCC4M6DE986Y-00010075

WDC WD20EFRX-68EUZN0-82.00A82-WD-WCC4M4SK2L01-000100AV

WDC WD20EFRX-68EUZN0-82.00A82-WD-WCC4M1FA3C8S-00010075

WDC WD20EZRZ-00Z5HB0-80.00A80-WD-WCC4M3NK6ZFV-0015000B

WDC WD20EZRZ-00Z5HB0-80.00A80-WD-WCC4N3AL6K6E-0015000B

WDC WD20EZRZ-00Z5HB0-80.00A80-WD-WCC4N3AL6K6E-0015000B

WDC WD20EZRZ-00Z5HB0-80.00A80-WD-WCC4M0YZUFD7-001500AB

WDC WD20EZRZ-00Z5HB0-80.00A80-WD-WCC4N5SK30RH-001500AB

WDC WD20EZRZ-00Z5HB0-80.00A80-WD-WCC4N6RT3K65-001500AB

WDC WD30EZRX-00D8PB0-80.00A80-WD-WMC4N0H1WPHV-00150001

WDC WD20EZRZ-00Z5HB0-80.00A80-WD-WCC4N5SK30RH-001500AB

WDC WD20EZRZ-00Z5HB0-80.00A80-WD-WCC4N5SK30RH-00010075

WDC WD20EZRZ-00Z5HB0-80.00A80-WD-WCC4N2LSR5KU-001500AB

WDC WD30EZRZ-60Z5HB0-81.00A81-WD-WCC4N2XX8DVZ-002500AG

WDC WD30EZRZ-00Z5HB0-80.00A80

WDC WD30EZRZ-00Z5HB0-80.00A80-WD-WCC4N6TF5T5F-0015000B

WDC WD30EZRZ-00Z5HB0-80.00A80-WD-WCC4N6TF5T5F-0015000B

WDC WD20EZRZ-00Z5HB0-80.00A80-WD-WCC4N0VRY7T4-001500AB

WDC WD40PURX-64GVNY0-N0.01A.0-WD-WCC4E5CRV635-00M0000V

20171123-174348-0015000B

Firmware Rom HDD WD Draco

WD10EARX-00ZUDB0-90.00C.0-PLWCC1H0329533-0090000A

WDC WD15EARX-00ZUDB0-80.00A80-WD-WCC1H0329533-0090000A

Firmware Rom HDD WD DragFly1

WD5000AADS-00S9B0-90.04R.A-1234567890-009000A1

WDC WD5000AADS-67S9B0-01.00A01-WD-WCAV95709912-00900082

Firmware Rom HDD WD Dragon

WD30EZRS-20.0CP.5-WD-WCAWZ0695418-0020005H

WD30EZRX-00MMMB0-20.0CP.5-WD-WCAWZ0695418-0020005H

WDC WD30EZRX-00MMMB0-80.00A80-WD-WCAWZ2523888-0020005Q

WDC WD30EZRX-00MMMB0-80.00A80-WD-WMAWZ0143220-0020005H

Firmware Rom HDD WD Esprit

WDC WD5000BPKT-75PK4T0-01.01A01-WD-WXB1A7158505-00020029

WDC WD5000BPKT-75PK4T0-01.01A01-WD-WXN1E32MMMPX-0009002S

WDC WD7500BPKT-22PK4T0-01.01A01-WD-WXK1E72DZTN8-00090030

WDC WD7500BPKT-75PK4T0-01.01A01-WD-WX11EC164505-0009002S

WDC WD7500BPKT-75PK4T0-01.01A01-WD-WXB1E92VMP24-00090030

Firmware Rom HDD WD Europa

WDC WD3200BEKT-00KA9T0-01.01A01-WD-WXE1A80V5843-00160015

Firmware Rom HDD WD Everest V

WDC WD3200BEKT-60PVMT0-01.01A01-WD-WX91A92F3919-00040027

WDC WD3200BEKT-75PVMT1-01.01A01-WD-WX61A4323267-0004002D

WDC WD3200BEKT-75PVMT1-01.01A01-WD-WXC1A72K9763-0004002C

WDC WD3200BEKX-00B7WT0-01.01A01-WD-WX11A1451654-0015000H

WDC WD3200BEKX-75B7WT0-01.01A01-WD-WX61A94AD0Y1-0015000H

WDC WD3200BPVT-75JJ5T0-15.04M15-WDC

Firmware Rom HDD WD Fblite

20180115-112338-00160014

20180305-152343-00160056-cdl-5-3-18-Vuong-0907481006

WD10J-16.NAH.1-WD-WX21E54EDK52-0016001V

WDC ROM MODEL-FBLITE--01.01A01-WDC

WDC WD10JMVW-11AJGS0-01.01A01-WD-WX11E23Z4778-0006000M

WDC WD10JMVW-11AJGS2-01.01A01-WD-WX11A74KTN3F-0016001V

WDC WD10JMVW-11AJGS2-01.01A01-WD-WX21EC3FEJ29-0016001C

WDC WD10JMVW-11AJGS2-01.01A01-WD-WXA1A45NVRSZ-00160056

WDC WD10JMVW-11AJGS2-01.01A01-WD-WX71AB3N9904-00160014

WDC WD10JMVW-11AJGS2-01.01A01-WD-WXE1E85F9JJ4-0016007C

WDC WD10JMVW-11AJGS2-01.01A01-WD-WXE1E85F9JJ4-0016007C

WDC WD10JMVW-11AJGS3-01.01A01-WD-WX81A25A1EVU-00160056

WDC WD10JMVW-11AJGS3-01.01A01-WD-WXB1A45H2ZN9-00160056

WDC WD10JPCX-24UE4T0-01.01A01-WD-WX51A1686YPD-0016007C

WDC WD10JPCX-24UE4T0-01.01A01-WD-WXB1E7460UKW-0016002V

WDC WD10JPVX-00JC3T0-01.01A01-WD-WX61E14T8680-0016001C

WDC WD10JPVX-60JC3T0-01.01A01-WD-WXN1A96E7F66-0016007C

WDC WD5000BMVW-11AJGS0-01.01A01-WD-WXB1A33D8415-0005001C

WDC WD10JMVW-11AJGS2-01.01A01-WD-WX21EC3FEJ29-0016001C

WDC WD10JMVW-11AJGS2-01.01A01-WD-WX11A74KTN3F-0016001V

WDC WD10JMVW-11AJGS2-01.01A01-WD-WXJ1E646JU8R-0016001V

WDC WD10JMVW-11AJGS1-01.01A01-WD-WX21EA3DAN91-00160018

WDC WD10JMVW-11AJGS2-01.01A01-WD-WX71AB3N9904-00160014

WDC WD7500BPVX-75JC3T0-01.01A01-WX11E73EP136-0006000M

WD7500B-16.NAH.1-WD-WX21E54EDK52-0016001V

WDC WD5000BMVW-11AJGS0-01.01A01-WD-WXB1A33D8415-0005001C

WD7500B-05.N0G.1-TPW060125428818-0005001C

WDC WD3200LPLX-00ZNTT0-01.01A01-WD-WX51E840MAP6-0005002C

Firmware Rom HDD WD Firebird

WD10JMVW-11S5XS0-03.78C_03.79C_TP.4D._30078-WXA1A82E7126

WD10JMVW-11S5XS0-03.TPB.5-WX81AA207099-00030052

WD10JMVW-11S5XS1-01-01A01-WD-WXL1E92HLYX2

WD5000BPVT-00ZCT0-03.TPB.5-1234567890-00030052

WD7500-03.TPB.5-1234567890-00030052

WDC WD10JMVW-11S5XS0-01.01A01-WD-WX81AA207099-00030078

WDC WD10JMVW-11S5XS0-01.01A01-WD-WXL1E92YXX42-00030078

WDC WD10JMVW-11S5XS0-01.01A01-WD-WXL1E92YXX42-00030078-usb

WDC WD10JPVT-00A1YT0-01.01A01-WD-WX31A1330942-0003007J

Firmware Rom HDD WD Giant

20180102-130756-0001008B

WD30EZRX-00.02C.3-WCC4E0XRYPLG-00000032

WD30PURX-64P6ZY0-00.02C.3-WCC4N4EL46RX-00000032

WD30PURX-64P6ZY0-00.02C.3-WCC4N4EL47HX-00000032

WD40E-00.02C.3-WDC-DISK 

WD40EFRX-68WT0N0-00.02C.3-WCC4E7FYFZ12-00000032

WD40EFRX-68WT0N0-00.02C.3-WCC4E1398505-00000032-cua-hang

WDC WD30EZRX-00SPEB0-80.00A80-WD-WCC4E0XRY52L-00010081

WDC WD30PURX-64P6ZY0-00.02C.5-WD-WCC4N4EL47HX-00000054

WDC WD40EFRX-68WT0N0-82.00A82-WD-WCC4E4FE7E03-0001008B

WDC WD40EFRX-68WT0N0-82.00A82-WD-WCC4E4XA20NR-0001007F

WDC WD40EFRX-68WT0N0-82.00A82-WD-WCC4E6UR3NTU-00010097

WDC WD40EFRX-68WT0N0-82.00A82-WD-WCC4E7NJCFUV-00010097

WDC WD40EZRX-00SPEB0-80.00A80-WD-WCC4E4LS6940-00010097

WDC WD40EZRZ-00GXCB0-80.00A80-WD-WCC7K2XYVPAZ-0002001P

WDC WD40EZRZ-00WN9B0-80.00A80-WD-WCC4E5EVE7A8-0001008B

WDC WD40PURX-64GVNY0-80.00A80-WCC4A1XX215-0001008B

Firmware Rom HDD WD Helios

WD10-08.02B08-WD-WX91A80N4240-00080086

WD10-08.02B08-WX91C80C6548-00080086

WD10TMVW-11ZSMS5-65.05J65-WXA1C42X8892-00650004

WDC WD10TMVW-11ZSMS0-01.01A01-WD-WX91C80C6548-0002008A

WDC WD10TMVW-11ZSMS4-01.01A01-WD-WXS1E32PHLXH-0008000T

WDC WD10TMVW-11ZSMS5-01.01A01-WD-WXA1C42X8892-00650004

WDC WD5000KMVV-11TK7S1-01.01A01-WD-WX51A81K7804-0008000F

WDC WD5000KMVV-11TK7S1-01.01A01-WD-WXD1E61HKC71-0008000C

WDC WD5000KMVW-11ZSMS4-01.01A01-WD-WXB1E62MCP39-0008000T

Firmware Rom HDD WD Hubble

WDC WD5000LPVT-75G33T0-01.01A01-WX31A13U7201-0002004P

Firmware Rom HDD WD Hubble LT

WDC WD5000LPCX-24C6HT0-02.01A02-WD-WXL1E55H2SAY-0006006A

WDC WD5000LPCX-24C6HT0-02.01A02-WD-WXL1E55H2SAY-0006006A

WDC WD5000LPVX-22V0TT0-01.01A01-WD-WXA1A84RAS66-0006003T

WDC WD5000LPVX-22V0TT0-01.01A01-WD-WXD1A34U1770-0006003A

WDC WD5000LPVX-75V0TT0-01.01A01-WXC1A15DEAK9-0006004P

WDC WD5000LPVX-75V0TT0-01.01A01-WXE1E15DVH8L-0006004P

WDC WD5000LPVX-75V0TT0-01.01A01-WXF1A94CDU2V-0006003T

WDC WD5000LPVX-75V0TT0-01.01A01-WXJ1E23CTSY4-0006000M

WDC WD5000LPVX-75V0TT0-01.01A01-WXQ1E34JHYL8-0006003G

WDC WD5000LPVX-80V0TT0-01.01A01-WD-WX61A84LZNXY-0006003T

WDC WD5000LPVX-80V0TT0-01.01A01-WD-WX81AB49NTNX-0006004P

WDC WD5000LPVX-80V0TT0-01.01A01-WD-WXA1AB44HA9X-0006004P

WD250LMVW-11VEDS0-06.NBJ.1-WX91A33J5117-00060016

WD2500L-06.NBJ.1-WDC-DISK 

WD2500lpvx-80v0tt0-06.NBJ.1-WX61A34W9526-00060016

WD5000LPVX-00V0TT0-06.NBJ.1-WXP1E94FK7HA-00060016

WDC WD3200LPVX-60V0TT0-01.01A01-WD-WX31AB58HUU1-0006006A

WDC WD3200LPVX-60V0TT0-01.01A01-WD-WX31AB58HUU1-0006006A

WDC WD5000LMVW-11VEDS0-01.01A01-WD-WX81E73REYN6-00060016

WDC WD5000LPCX-24C6HT0-02.01A02-WD-WX71A25CXT3R-0006004P

WDC WD5000LPCX-24C6HT0-02.01A02-WD-WXB1E642M553-0006003T

Firmware Rom HDD WD HubLT2

WDC WD5000LPCX-24VHAT0-02.01A02-WD-WX81E3681KP1-0003003V

WDC WD5000LPCX-22VHAT0-01.01A01-WD-WXQ1E3688C49-0003003P

WDC WD5000LPCX-00VHAT0-01.01A01-WD-WXL1A37A7S4V-0003003V

Firmware Rom HDD WD Jamaica

WDC WD3200BEVT-60A23T0-02.01A02-WD-WX21A1158726-0016000D

WDC WD2500BEVT-22A23T0-01.01A01-WD-WX20AB9D2108-0013008B

WD1600-PLG13ZY2-01.01A01-WXGTRHY653210-0016000T

WDC WD2500BEVT-22A33TO-0002CE02-WXGVBRT2248-0016000T

20181023-142820-0013008B

WDC WD2500BEVE-22ZCT0-16.07T16-1234567890-0016000T

WDC WD3200BEVT-75A23T0-01.01A01-WD-WXB1AB006449-00160008

WDC WD3200BEVT-60A23T0-02.01A02-WD-WX21A1158726-0016000D

WDC WD3200BEVT-22A33TO-01.01A01-WXGTRHY653210-0016000T

WD2500-16.07T16-WD-WX81A8015741-0016000T

Firmware Rom HDD WD Jamaica 4K

WDC WD3200BPVT-75ZEST0-01.01A01-WD-WXM1A8013985-00150023

WDC WD3200BPVT-75ZEST0-01.01A01-WD-WXJ1A61U4251-00150039

Firmware Rom HDD WD Jamaica 4KV

WDC WD3200BPVT-60JJ5T0-01.01A01-WD-WX91EC1FJUC8-0065006A

WDC WD1200EVT-22ZCT0-65.05K65-1234567890-0065006E

Firmware Rom HDD WD Kermit

WDC WD10EACS-00D6B1-05.04E05-WD-WCAU46706723-000500DG

WDC WD10EADS-00L5B1-01.01A01-WD-WCAU4A041404-000500CE

WDC WD10EAVS-00D7B1-01.01A01-WD-WCAU44865805-000500AS

Firmware Rom HDD WD Kojn_Re

WDC WD40EFRX-68N32N0-82.00A82-WD-WCC7K4CPPY16-0002001V

WDC WD60PURX-64T0ZY0-X2.01H.0-WD-WX11DB56ZKY6-00X20008

WDC WD60PURX-64T0ZY0-01.008N0-WD-WX11D46KYJSK-0001000C

WDC WD40PURX-64GVNY0-82.00A82-WD-WCC4E7XSUDKJ-0001004V

WDC WD60PURX-64T0ZY0-01.0RRE1-WD-WXL1H16MVCH3-0001000C

WDC WD20PURX-64P6ZY0-07.01E.8-WD-WCC4M2YZJEL3-00070081

WD20PURX-64P6ZY0-07.01E.8-WCC4M5VXF5AN-00070083

WDC WD30PURX-64P6ZY0-07.01E.8-WD-WCC4N4EL4AYA-00070081

WD20PURX-64P6ZY0-07.01E.8-WCC4N4EL4H8L-00070083

WD30PURX-64P6ZY0-07.01E.8-WCC4N2FVFJ09-00070083

WD30PURX-64P6ZY0-07.01E.8-WCC4N4AE2AV9-00070083

WD25PURX-64P6ZY0-07.01E.8-WCC4N0DL34PX-00070083

WDC WD30PURX-64P6ZY0-07.01E.8-WD-WCC4N4AE2DY6-00070083

WDC WD30PURX-64P6ZY0-07.01E.8-WD-WCC4N4AE2DY6-00070083

WD30PURX-64P6ZY0-07.01E.8-WCC4N4EL4AYA-00070083

WDC WD2000FYYZ-01UL1B3-01.01K04-WD-WMC1P0E1MVPP-000900D6

WDC WD30PURX-64P6ZY0-07.01E.8-WD-WCC4N4ASK714-00070083

WDC WD30PURX-64P6ZY0-07.06E.V-WD-WCC4N4AE2AV9-000700VP

WDC WD40PURX-64GVNY0-01.01K03-WD-WCC4E7XSU2FS-0009000J

WDC WD30PURX-64P6ZY0-07.06E.V-WD-WCC4N5SUDYJX-000700VP

WDC WD40PURX-64GVNY0-07.01E.8-WD-WCC4E1507361-00070083

Firmware Rom HDD WD Manpl RE

WD15PURX-64P6ZY0-05.F1F.8-WMC4M0H6CJ21-0005008K

WD15PURX-64P6ZY0-05.F1F.8-WMC4M0H6CC31-0005008K

WD2002FAEX-0078A0-16.10J.0-WL301095017-0016000T

Firmware Rom HDD WD Mariner

WDC WD5000BEVT-22A0RT0-01.01A01-WD-WX71A2100603-0016000S

WDC WD3200BEVT-80A0RT0-01.01A01-WD-WX41A30M0670-0014001W

WDC WD5000BEVT-26A0RT0-01.01A01-WD-WX21A10P3680-0013000K

WDC WD6400BEVT-24A0RT0-01.01A02-WD-WX61A80M6448-00140025

WD2500BPVT-00JJ5T0-16.07W16-WD-WXE1AC0E9724-0016000F

WDC WD5000BEVT-26A0RT0-01.01A01-WD-WXG1A5086585-00140025

WD3200-16.07W16-WD-WXE1AC0E9724-0016000F

WD5000-16.07W16-WD-WXE1AC0E9724-0016000F

WDC WD5000BEVT-22A0RT0-01.01A01-WD-WX81A2183473-0016000S

Firmware Rom HDD WD Mars

WDC WD1001FALS-42K1B0-08.00K08-WD-WMATV1110065-0005008Q

Firmware Rom HDD WD Mckinley

WDC WD2500BEVS-16UST0-01.01A01-WD-WXEX08C34309-00070038

Firmware Rom HDD WD Pinclite

WDC WD1600AAJS-00B4A0-01.03A01-WD-WMAT13121143-00050079

WDC WD3200AAJS-00L7A0-01.03E01-WD-WCAV2N331539-000500F9

WDC WD3200AAJS-00L7A0-01.03E01-WD-WMAV2N459356-000500F9

WD3200AAKS-75L9A0-05.04E05-WMAV2JF46645-000500F9

WDC WD1600AAJS-00L7A0-01.03E01-WD-WMAV3C181223-000500F9

WDC WD3200AAJS-00L7A0-01.03E01-WD-WMAV2N830778-000500F9

WDC WD3200AAJS-00L7A0-01.03E01-WD-WMAV2P133652-000500F9

WDC WD3200AAJS-00L7A0-01.03E01-WD-WMAV2N458940-000500F9

WDC WD3200AAJS-00M0A0-01.03E01-WD-WMAV2P686274-000500FA

WDC WD2500AAJS-55M0A0-01.03E01-WD-WMAV2HC97592-00060004

WDC WD3200AAJS-22L7A0-01.03E01-WD-WMAV2HH82013-00060004

Firmware Rom HDD WD Pinnacle

WDC WD1600AAJS-00Z4A0-01.03E01-WD-WCAT1F070376-000500AC

WDC WD2500AAJS-08L7A0-03.03E03-WD-WCAV2K798229-000500F9

WDC WD2500AAJS-55M0A0-01.03E01-WD-WMAV2JP74071-00060007

WDC WD2500AAJS-55M0A0-01.03E01-WD-WCAV2AR25674-00060007

WDC WD2500AAJS-55M0A0-01.03E01-WD-WMAV2JR21505-00060007

WDC WD2500AAJS-55M0A0-01.03E01-WD-WMAV2JP31359-00060007

WDC WD2500AAJS-55M0A0-01.03E01-WD-WMAV2JP30282-00060007

WDC WD2500AAJS-55M0A0-01.03E01-WD-WMAV2JR66408-00060007

WDC WD2500AAJS-55M0A0-01.03E01-WD-WMAV2JR57071-00060007

Firmware Rom HDD WD Sabre58

WDC WD800BD-22MRA1-10.01E01-WD-WMAM9WL23691-0010009K

WDC WD800JD-60LUA0-07.01D07-WD-WMAMD3369939-000600BG

WDC WD800JD-60LUA0-07.01D07-WD-WMAMD3369939-000600BG

Firmware Rom HDD WD Sadle G6

WDC WD10EARX-00PASB0-51.0AB51-WD-WCAZA9321667-00200088

WDC WD10EARS-00MVWB0-25.0BE.1-WD-WMAZA4538542-00250012

WDC WD10EARS-00MVWB0-51.0AB51-WD-WCAZA5325408-00250012

WDC WD10EARX-00PASB0-51.0AB51-WD-WCAZA9321667-00200088

WDC WD15EARS-00MVWB0-51.0AB51-WD-WCAZA5111232-0027003R

WDC WD15EARS-00MVWB0-51.0AB51-WD-WCAZA6620739-00250012

WDC WD10PURX-78E5EY0-00.00000-WD-WCC4J2KE0552-00200076

WDC WD20EARS-00MVWB0-51.0AB51-WD-WCAZA2012829-0020000A

WD10E-27.0CR.7-WD-WCAZAK632095-00270074

WDC WD20EARX-00PASB0-51.0AB51-WD-WCAZA9720194-002000A6

WDC WD20EARX-00PASB0-51.0AB51-WD-WCAZAD471269-00270012

WDC WD15EARS-00MVWB0-51.0AB51-WD-WCAZA5111232-0027003R

WDC WD20EARX-32PASB0-51.0AB51-WD-WCAZAE600898-0027003R

WDC WD20EARX-00PASB0-51.0AB51-WD-WCAZAE314896-0027003R

WDC WD20EARX-32PASB0-51.0AB51-WD-WCAZAJ181117-0027006E

WDC WD20EARX-00PASB0-51.0AB51-WD-WCAZAL656065-00270074

Firmware Rom HDD WD Saturn

WDC WD2500BJKT-75F4T0-11.01A11-WD-WX80A7924461-000700FU

Firmware Rom HDD WD Shrek

WDC WD20NMVW-11W68S0-01.01A01-WD-WX41AA2U8961-00040022

Firmware Rom HDD WD Shrek LT

WD20N-01.00G.0-WDC-WXD1A14T0744-0001000G

WDC WD20NMVW-11AV3S4-01.01A01-WD-WXQ1E13PWPA3-0001000G

WDC WD20NPVX-00EA4T0-01.01A01-WD-WX61A44N6016-0021000R

Firmware Rom HDD WD Sumt RE

WDC WD2500AAKX-00PWEA0-15.01H15-WD-WMAYP0024574-00050024

WDC WD5003ABYX-01WERA1-01.01S02-WD-WMAYP5758429-00060022

Firmware Rom HDD WD Tah LTVR

WD2500AAKX-001CA0-03.05B.5-50026B7256038C04-00030054

WD2500-AAKXPLGRP-03.05B.5-WD-WCAYUK520302-00030054

WD5000AAKX-083CA1-03.05B.5-WD-WCAYUK520302-00030054

WDC WD2500AAKX-221CA1-17.01H17-WD-WMAYUC355292-00030036

WDC WD3200AAKX-001CA0-15.01H15-WD-WCAYUDC43588-0003002P

WDC WD3200AAKX-001CA0-15.01H15-WD-WCAYUS347966-00030010

WDC WD5000AAKS-00UU3A0-01.03B01-WD-WCAYUA305215-00000026

Firmware Rom HDD WD Tahoe 2D

APPLE HDD WDC WD10EALX-408EA0-07.01D03-WD-WCATRA938351-00000094

WD10EALX-408EA0-01.02A.6-WCATRA938351-00010068

WDC WD10EALX-009BA0-15.01H15-WD-WCATR9943340-00010076

Firmware Rom HDD WD Tahoe LT

WDC WD2500AAKX-001CA0-15.01H15-WD-WMAYUN433788-00030036

Firmware Rom HDD WD Tahoe PL

WDC WD3200AAKS-00V1A0-05.01D05-WD-WMAWF1678263-00110080

WDC WD5000AAKS-00V1A0-05.01D05-WD-WCAWF3457288-0012000M

Firmware Rom HDD WD Tahxlvr

WDC WD5000AAKX-00KJ3A0-01.03B01-WD-WCC2EW233402-0030000M

WDC WD5000AAKX-00U6AA0-15.01H15-WD-WCC2E6SFATDX-0005003P

WDC WD10EZEX-21WN4A0-01.01A01-WCC6Y6VSN68L-0005005H

WDC WD5000AAKX-60U6AA0-18.01H18-WD-WCC2E6CX2UVC-0005004A

WDC WD2500AAKX-00ERMA0-15.01H15-WD-WMC2E1162587-0002000G

WDC WD2500AAKX-001CA0-05.0AG.1-250G-0005001C

WD2500A-05.0AG.3-15H601751309-00050030

WDC WD2500AAKX-00ERMA0-15.01H15-WD-WMC2E7242496-0005001E

WDC WD2500AAKX-00ERMA0-15.01H15-WD-WMC2E7459230-0005001E

WD500AAKX-05.0AG.3-WCC2EJ220467-00050030

WDC WD5000AAKX-00U6AA0-15.01H15-WD-WCC2EJZ62967-0005000U

WDC WD5000AAKX-00ERMA0-15.01H15-WD-WMC2E5726844-0005001C

WDC WD5000AAKX-08U6AA0-19.01H19-WD-WMC2E9428837-00050028

Firmware Rom HDD WD Tornado

WDC WD5000AAJS-00TKA0-11.02N11-WD-WCAPW5060867-00110090

WDC WD5000ABYS-01TNA0-12.01C01-WD-WCAPW5738614-00110090

Firmware Rom HDD WD Trailxlb

WDC WD10EFRX-68FYTN0-82.00A82-WD-WCC4J1UUJ9C8-0001003G

WDC WD10EFRX-68FYTN0-82.00A82-WD-WCC4J2ALVDN6-0001005R

WDC WD10EFRX-68FYTN0-82.00A82-WD-WCC4J3CV8FT3-00010052

WDC WD10EFRX-68FYTN0-82.00A82-WD-WCC4J3CXVAET-0001003G

WDC WD10EFRX-68FYTN0-82.00A82-WD-WCC4J5EAC429-0001005R

WDC WD10EFRX-68FYTN0-82.00A82-WD-WCC4J5HYD527-0001005R

WDC WD10EFRX-68FYTN0-82.00A82-WD-WCC4J7ZD5SK5-00010086

WDC WD10PURX-64E5EY0-01.01A01-WD-WCC4J3TULAH7-0001005R

Firmware Rom HDD WD Trailxls

WDC WD10EZRX-00L4HB0-01.01A01-WD-WCC4J0042056-00010026

WDC WD10EZRX-00L4HB0-01.01A01-WD-WCC4JJNKNA50-0001004S

WDC WD10EZRX-00L4HB0-01.01A01-WD-WCC4JRFTP9RA-00010054

Firmware Rom HDD WD Tressels

WD5000A-45.C8F.A-WD-WCC1S0988445-004500A6

WDC WD10EZEX-00ER1A0-80.00A80-WD-WCC1S8459654-00000079

Firmware Rom HDD WD Tresxlb

WDC WD10EZEX-00BN5A0-01.01A01-WD-WMC3F0H3ETW4-0006004C

WDC WD1003FZEX-00MK2A0-01.01A01-WD-WCC3F0ZT04UY-0006004C

Firmware Rom HDD WD Tresxlb2

WDC WD5000AZLX-00JKKA0-01.01A01-WD-WCC6Z3RP225V-00050019

WDC WD5000AZLX-00JKKA0-01.01A01-WD-WCC6Y5YCZ4AP-00050019

WDC WD5000AZLX-60K2TA0-01.01A01-WD-WCC6Z2XLCYLC-0005005H

WDC WD5000AZLX-00K2TA0-01.01A01-WD-WCC6Z0CDVSUJ-0005005H

WDC WD5000AZLX-35K2TA0-02.01A02-WCC6Z2UZY9H9-0005005R

WDC WD1003FZEX-00K3CA0-01.01A01-WD-WCC6Y5TJ7SE2-00050049

WDC WD10EZEX-00MFCA0-01.01A01-WD-WCC6Y1SUVS5J-0005005H

WDC WD10EZEX-08WN4A0-02.01A02-WD-WCC6Y5PKPY5P-0005005H

WDC WD10EZEX-08WN4A0-02.01A02-WD-WCC6Y3KC3V2Y-0005005H

Firmware Rom HDD WD Vivalvi

WDC WD20PURX-64P6ZY0-01.01A01-D-WCC4M2445098-00010094

WDC WD20PURX-64P6ZY0-01.01A01-WD-WCC4M1FV2U5X-00010094

Firmware Rom HDD WD Zephyr

WDC WD5000BMVW-11AMCS2-01.01A01-WD-WXD1E72XXW37-0010002D

WD1600BEVS-26VAT0-01.01A01-WXCA18369147-0065000U

WDC WD5000BPVT-80HXZT1-01.01A01-WD-WXC1A61E6276-0010000T

WDC WD6400BPVT-26HXZT1-02.01A02-WD-WXM1E11LHXJ6-0004002E

WD5000BPVT-22HXZT3-65.05E65-WDC-WXL1A71H7771-0065001F

WDC WD7500BPVT-75HXZT3-03.01A03-WD-WXF1E62DXLK4-0065001F

DOWNLOAD FIRMWARE ROM HDD WD TOOL MRT

Nếu có Anh Chị hay Bác nào lớn tuổi đọc bài viết này xin thứ lỗi cho Lợi vì cách viết xưng là "mình" và gọi là "các bạn". Xin cảm ơn! 

Nếu anh chị em nào đọc thấy hay thì share facebook, google + giúp mình.  

Vậy là mình có động cơ để viết tiếp. Cảm ơn các bạn!

Cảm tạ Chúa !

Bình luận (9)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
 • Phan Son (24-03-2024) Trả lời
  Hi... Bạn có thể hướng dẫn tôi cách Renamer SKU SSD WD 2nd do shop họ đã đổi tên khi firmware để reset về trạng thái "mới”.
 • Ho sang (26-12-2023) Trả lời
  Em đang cần firmware WDC WD40EZRZ-00GXCB0-80.00A80-WD-WCC7K5KV5NLP-0002001P Mong AD gửi giúp em với ạ
 • Lê Thanh Tịnh (14-01-2021) Trả lời
  Tuyệt vời, cảm ơn bạn rất nhiều
 • CARLOS (26-12-2020) Trả lời
  i need the frimware of wd3200bevt22A33TO. IT IS ON THE LIST FROM jamaica but there is no such file or director
 • CARLOS (26-12-2020) Trả lời
  i need the firmware to wd3200bevt22A33TO
 • CARLOS (26-12-2020) Trả lời
  I NEED THE FIRM WARE TO DE WD3200BEVT-22A33TO...THANK YOU
 • MINH NGỌC (11-01-2019) Trả lời
  Chào bạn , Cho mình hỏi HDD WD đang sử dụng bị RAW - mình đã dùng Mini tool partition winzard để recover data nhưng dung lượng nhiều làm 1 ngày không được 1% nên mình tắt máy chương tính và tắt máy.Hôm nay vào cắm HDD vào thì xuất hiện : 0M ( disk management : unknow, not initialzied )- ở màn hình không có HDD nhưng ở thanh dưới có icon của USB. Xin hỏi làm sao để phục hồi dữ liệu (932 GB ) ? Mình thấy bạn nhiệt tình hướng dân cho mọi người nên mình mạnh dạn gởi mail xin chỉ dẫn. Cám ơn nhiều. MN
 • MINH NGỌC (11-01-2019) Trả lời
  Chào bạn , Cho mình hỏi HDD WD đang sử dụng bị RAW - mình đã dùng Mini tool partition winzard để recover data nhưng dung lượng nhiều làm 1 ngày không được 1% nên mình tắt máy chương tính và tắt máy.Hôm nay vào cắm HDD vào thì xuất hiện : 0M ( disk management : unknow, not initialzied )- ở màn hình không có HDD nhưng ở thanh dưới có icon của USB. Xin hỏi làm sao để phục hồi dữ liệu (932 GB ) ? Mình thấy bạn nhiệt tình hướng dân cho mọi người nên mình mạnh dạn gởi mail xin chỉ dẫn. Cám ơn nhiều. MN
  • Loi_IT (26-01-2019)
   Chào bạn. Cảm ơn bạn đã hỏi. Xin lỗi vì mình trả lời trễ. Theo mình ổ đĩa cứng của bạn có thể đã bị yếu hoặc hư đầu đọc. Bạn không được làm gì thêm mà phải mang đến để mình trợ giúp bạn nhé!

.

 

Tin Hot nhất

Thống kê lượt xem

Tổng truy cập 1,756,892

Đang online10